Technische data en disclaimer

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden en disclaimer zijn van toepassing op de producten van BOOT organiserend ingenieursburo B.V., verder te noemen BOOT, waaronder deze site. Door deze kaart en de aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

 

Zorgvuldigheid

BOOT neemt zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van deze kaart en de gegevens die worden weergegeven, maar kan de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie niet garanderen. BOOT sluit iedere aansprakelijkheid uit voor directe en indirecte schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met het gebruik van deze kaart, waaronder de schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door deze kaart is verkregen.

 

Eigendomsvoorbehoud

BOOT behoudt alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten van deze kaart. Het is alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van BOOT toegestaan de informatie en/of de huisstijl te kopiëren, te vermenigvuldigen, te bewerken of door te leveren.

 

Gebruikte gegevens

De in deze kaart gebruikte gegevens zijn door BOOT afgeleid aan de hand van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en satellietbeelden. Op basis van deze gegevens is de temperatuur berekend.

 

Overige voorwaarden

Voor zover deze niet afwijken van bovenstaande, zijn op deze site en het gebruik van de site de Nederland ICT Voorwaarden 2014 van toepassing. Een kopie van deze voorwaarden kunt u opvragen bij Nederland ICT. Deze voorwaarden en disclaimer zijn van toepassing op onze producten, waaronder deze site.

 

Verwerking persoonsgegevens

BOOT respecteert de privacy van bezoekers van de websites en webapplicaties van BOOT en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die u ons verschaft, altijd vertrouwelijk worden behandeld. BOOT is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de websites en webapplicaties van BOOT zoals weergegeven is in de privacy policy BOOT websites en webapplicaties 2018.

Vragen of informatie?

Voor vragen over deze app en aanvullende informatie kunt u contact opnemen met BOOT via email info@buroboot.nl of per telefoon 0318-527600.