nationale
hittestresskaart

nationale
hittestress
kaart

De Nationale Hittestresskaart

Hittestress in onze leefomgeving als gevolg van klimaatverandering is een groeiende uitdaging. Door intensievere en langere periodes van hitte is hittestress een steeds vaker voorkomend fenomeen. Dit heeft invloed op onze gezondheid en met name op die van kwetsbare groepen zoals ouderen, jonge kinderen en chronisch zieken. Daar moeten we iets aan doen!

Voor BOOT staan de volgende doelen centraal:

BOOT helpt u als gemeente, projectontwikkelaar of vastgoedbeheerder de leefomgeving toekomstgericht en klimaatadaptief in te richten! Neem contact op met Jonathan of Arjan om tot actie over te gaan of vul het contactformulier in.

Arjan Averink

Senior Adviseur Klimaatadaptatie & Stedelijk Water

Jonathan van Ekris

Adviseur Klimaatadaptatie & Stedelijk Water

Bekijk de NHK

De onderstaande kaart laat de landelijke gevoelstemperatuur zien tijdens een warme periode zoals deze is opgesteld voor de Klimaateffectatlas. De kaart geeft een grof inzicht in de huidige situatie. Bij BOOT kunnen we dezelfde analyse op een groter detailniveau uitvoeren en de effecten van maatregelen op een slimme manier voor u doorrekenen.

Deze kaart geeft voor heel Nederland de gevoelstemperatuur weer op een hete zomerdag. 
In tegenstelling tot oppervlaktetemperatuur is gevoelstemperatuur een goede indicator voor hittestress. 
Witteveen+Bos heeft de kaart voor de gevoelstemperatuur ontwikkeld in samenwerking met Wageningen University & Research en stichting Climate Adaptation Services.
 
Actualiteit: Juni 2020

Contact